Aktuality

Kotlíková dotace

Staré kotle na tuhá paliva v současnosti patří mezi největší znečišťovatele ovzduší. Kouř z nich ohrožuje zdraví naše, našich sousedů i našich dětí. Ministerstvo životního prostředí proto s EU dojednalo jedinečnou a revoluční možnost pro české domácnosti vyměnit tyto kotle za nové ekologičtější. První 3 miliardy Kč teď kraje dostaly, aby je rozdělily svým občanům.  Více...

Operační program životního prostředí - OPŽP

39. výzva: Snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie

Cílem je snížit konečnou spotřebu energie a snížit spotřebu neobnovitelné primární energie prostřednictvím využití lokálních obnovitelných zdrojů ve veřejných budovách.  Více...

Na Vaše dotazy odpovídá a PENB, Energetický posudek a energetický audit zpracovává energetický specialista zapsaný v seznamu Ministerstva průmyslu a obchodu.

Poradíme zdarma

Co to je energetický průkaz PENB?

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) veřejností často nesprávně označovaný jako energetický štítek,  slouží pro jednoduché a jasné zhodnocení budovy z hlediska její energetické náročnosti. Umožňuje jednoduché srovnání budov z hlediska nároků na energie (a tedy i nákladů) potřebných pro provoz. Může sloužit jak stávajícím majitelům a uživatelům objektu, tak i realitním kancelářím a zájemcům o koupi či pronájem domu, jako jeden z nástrojů pro stanovení výše kupní ceny nebo nájmu. Energetický průkaz se zpracovává pro rodinné i bytové domy i pro budovy v sektoru služeb a výroby. Pozor, průkaz energetické náročnosti budovy není energetický štítek. Základním právním rámcem je zákon 406/2000 Sb. ve znění zákona 318/2012 Sb. o hospodaření energií. Zpracovává se podle vyhlášky č. 78/2013 Sb. Energetický štítek budovy je součástí průkazu energetické náročnosti budovy.

Další informace o energetickém průkazu jsme pro vás sepsali zde.